Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Solaris

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Ośrodek Solaris w Łazach.

Administratorem danych (ADO jest spółka "INVESTMEDIA" S.C.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

przetwarzane zgodnie z prawem;

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

I.Informacje dotyczące danych związanych z wykorzystaniem plików cookies na stronie internetowej www.solaris.turystyka.pl.

Cel przetwarzania danych z plików cookies

Celem zbierania tych informacji jest ułatwienie korzystania ze strony www: zapamiętane mogą być poprzednie czynności, kliknięcia w dany blok informacyjny, a także takie parametry jak np. rozdzielczość ekranu, dopasowanie odpowiedniej wtyczki Adobe Flash.

Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane osobowe, również w celu:

udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,

 1. przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online,
 2. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez formularz kontaktowy.
 4. realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.

Podstawa prawna przetwarzania danych z plików cookies

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym zbiorze jest Art. 6 ust. 1 lit. (RODO).

Zgoda ta wyrażana jest poprzez konfigurację ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby dopuszczała ona obsługę plików cookies, a można ją odwołać w dowolnym momencie poprzez ich zmianę. Jednocześnie pozostanie zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czas przetwarzania danych z plików cookies

Ze względu na swoją specyfikę związaną z osiągnięciem celu przetwarzania danych pliki cookies mogą być przechowywane w nieokreślonym czasie – ponieważ ADO nie ma wiedzy, czy i kiedy internauta będzie chciał korzystać z portalu jednocześnie wykorzystując ustawienia i preferencje związane z plikami cookies.

Udostępnienie danych:

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi, a także firma która w naszym imieniu administruje stroną, czyli Profitroom Sp. z o.o.

Prawa osób których dane dotyczą

Użytkownicy mają prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dobrowolność podania danych

Korzystanie ze strony, a więc ujawnianie jakichkolwiek informacji o sobie jest całkowicie dobrowolne, a ich zakres zależy wyłącznie od użytkownika, sposobu korzystania ze strony i ustawień przeglądarki.

Przetwarzanie niewymagające zidentyfikowania

W sytuacjach w których przetwarzanie nie wymaga zidentyfikowania osoby której dane dotyczą, ADO nie zachowuje, nie uzyskuje ani nie przetwarza dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby wyłącznie po to, aby zrealizować jej prawa. W takim przypadku nie mają zastosowania art. 15 - 20 Rozporządzenia.

Inne informacje o plikach Cookies

Przy pierwszej wizycie na stronie Centrum Solaris użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach,
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”

Jakie cookies stosuje portal?

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”

 1. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,
 2. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:

 1. pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
 2. pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
 3. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania
 4. narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy
 5. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.

Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu:

 1. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji
 2. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

Zarządzanie plikami cookie

Plikami cookies można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej.

 1. W przeglądarce Internet Explorer: narzędzia /opcje internetowe /prywatność. Następnie w obszarze Ustawienia należy przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W przeglądarce Firefox: narzędzia /opcje /prywatność. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika”, odznacz opcję „Akceptuj ciasteczka” aby wyłączyć obsługę ciasteczek, lub zaznacz, aby ponownie ją włączyć.
 3. W przeglądarce Chrome: ustawienia /ustawienia treści

W sekcji "Pliki cookies" można zmienić następujące ustawienia plików:

Usuwanie plików cookies

Domyślne blokowanie plików cookies

Blokowanie wszystkich plików cookies

Blokowanie tylko plików cookies innych firm

Domyśle zezwalanie na pliki cookies

 1. W przeglądarce Opera: Przycisk „Opera” /ustawienia /preferencje /zaawansowane /ciasteczka

Należy zaznaczyć odpowiednią opcję, w zależności of preferencji:

Akceptuj ciasteczka

Akceptuj ciasteczka tylko dla witryny, którą odwiedzam

Nigdy nie akceptuj ciasteczek

 1. W przeglądarce Safari: Safari /preferencje /prywatność

Następnie należy zaznaczyć „Blokuj wszystkie cookies”.

Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookies już przechowywane na komputerze. Pliki te również można usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie "ciasteczek" może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usług na stronach internetowych.

II.Informacje związane z przetwarzaniem danych gości Ośrodka Solaris:

Cel przetwarzania

Państwa dane przetwarzane są w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług hotelowych, wystawienia faktury lub rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, gastronomi, dostępu do mediów, zakwaterowania, rozliczeń, czystości czy ochrony.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym zbiorze jest realizacja umowy, czyli Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.

Prawnie uzasadniony interes

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Spółki. Czynności związane z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane poza okresem przebywania w naszym ośrodku przechowywane będą jeszcze w okresie przewidzianym na dochodzenie przez Państwa roszczeń i przepisach zobowiązujących nas do przechowywania rozliczeń z gośćmi na wypadek kontroli skarbowych.

Udostępnienie danych:

Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).

Prawa osób których dane dotyczą

Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego a w określonych przypadkach także do sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie umożliwiającym jednoznaczne określenie strony umowy o świadczenie usług hotelarskich uniemożliwi jej zawarcie, a co za tym idzie skorzystanie z usług świadczonych przez nasz ośrodek.

 

III.Informacje dotyczące danych związanych z fanpage prowadzonymi w mediach społecznościowych.

Dane które są przetwarzane podczas administrowania fanpage to w przypadku osób niezarejestrowanych anonimowe dane statystyczne, a przetwarzanie przez nas tych informacji nie wymaga zidentyfikowania osoby której dane dotyczą. W przypadku osób zarejestrowanych zgodnie z Regulaminem portalu Facebook informacje te są poszerzone o odnośniki do profili osób które mając konto samodzielnie weszły w jakąkolwiek interakcję z fanpage. Źródłem informacji mogą więc być zarówno sami użytkownicy fanpage jak i portal Facebook.

Cel przetwarzania

Dane osobowe osób które przeglądają, komentują, polubiły, obserwują lub udostępniły fanpage Ośrodka Solaris albo jego poszczególne elementy (na przykład pojedyncze posty), przetwarzane są w celu promowania materiałów, informowania o zagadnieniach poruszanych w programach, nawiązania pozytywnych relacji i umożliwienia łatwego kontaktu z administratorem.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym zbiorze jest Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora.

Prawnie uzasadniony interes

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes w budowaniu pozytywnych relacji ze swoimi klientami. Interesy te są zbieżne z interesem szerszej społeczności jaką są osoby które korzystały już z usług ADO i mogą jeszcze kiedyś chcieć z nich skorzystać, zwłaszcza, że na fanpage ADO przesyła również informacje o możliwości skorzystania z usług na warunkach promocyjnych, które są dla potencjalnych klientów atrakcyjniejsze niż te standardowe. Czynności związane z budową marki, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Czas przetwarzania

Ze względu na swoją specyfikę związaną z osiągnięciem celu przetwarzania danych, pliki cookies, a więc i statystyki wygenerowane w oparciu o nie mogą być przechowywane w nieokreślonym czasie.

 

Przetwarzanie informacji dotyczących konkretnych zalogowanych użytkowników ma miejsce do czasu wycofania się ich z interakcji z fanpage, wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawieniach prywatności swojego profilu lub usunięcie przez administratora np. z grona fanów.

Udostępnienie danych:

Informacja o tym, że i w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z naszym Fanpage może być więc przetwarzana również przez spółkę Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 która może przetwarzać dane poza granicami EOG. Wystarczający poziom zabezpieczeń został przez spółkę wykazany poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield, a więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active i w polityce prywatności portalu Facebook.

Prawa osób których dane dotyczą

Użytkownicy mają prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania i do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dobrowolność podania danych

Korzystanie z Fanpage, a więc ujawnianie jakichkolwiek informacji o sobie jest całkowicie dobrowolne, a ich zakres zależy wyłącznie od użytkownika, sposobu korzystania z fanpage i ustawień prywatności jego profilu.

Przetwarzanie niewymagające zidentyfikowania

W sytuacjach w których przetwarzanie nie wymaga zidentyfikowania osoby której dane dotyczą, ADO nie zachowuje, nie uzyskuje ani nie przetwarza dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby wyłącznie po to, aby zrealizować jej prawa. W takim przypadku nie mają zastosowania art. 15 - 20 Rozporządzenia.

 

IV.Informacje dotyczące danych osobowych kontrahentów i ich pracowników.

Cel, czas przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe naszych kontrahentów i ich pracowników przetwarzane są w celu realizacji łączącej nas umowy, podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest więc Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a później w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, w czasie przewidzianym przez Kodeks Cywilny. Stosownie do przepisów art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej, dane dotyczące rozliczeń przechowywane będą przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W tych przypadkach przetwarzanie będzie się odbywało w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia, a więc w związku z realizacją wymogów prawa i realizacją prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

W przypadku danych kontaktowych pracowników firm z którymi współpracujemy które zbieramy w szeroko pojętych celach związanych z prowadzeniem naszej działalności, przetwarzamy je w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Dane te są przetwarzane do czasu osiągniecia celu przetwarzania (np. zakończenia projektu), a gdy osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie dane z są przetwarzane do czasu w którym osoba której dane dotyczą wniesie sprzeciw dotyczący przetwarzania danych lub dane te z innego powodu staną się bezużyteczne.

Prawnie uzasadniony interes

Nie ma możliwości funkcjonowania na rynku bez wchodzenia w interakcję z otoczeniem zewnętrznym, bez budowania relacji z przedstawicielami innych firm, bez ciągłych kontaktów pracowników z innymi osobami, więc w tym przypadku uzasadnionym interesem jest samo prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami wolności gospodarczej przez osoby będące właścicielami spółki, co jest zbieżne z realizacją podstawowych praw oraz wolności zapisanych w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych (Artykuł 16 Karty).

Prawa osób których dane dotyczą i dobrowolność podania danych

Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od ADO sprostowania danych lub w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, usunięcia i przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dobrowolność podania danych

Konieczność zbierania Państwa danych osobowych w celu zawarcia umowy i prowadzenia rozliczeń wymagane jest przez Kodeks Cywilny i Art. 106e ustawy o VAT i Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. W pozostałych przypadkach – podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

V.Informacje dotyczące danych osób otrzymujących newsletter Ośrodka Solaris:

Cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu wsparcia struktur sprzedażowych i nawiązania pozytywnych relacji z aktualnymi i potencjalnymi gośćmi Ośrodka Solaris.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 i lit. f RODO.

Prawnie uzasadniony interes

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes w budowaniu pozytywnych relacji ze swoimi klientami. Interesy te są zbieżne z interesem szerszej społeczności jaką są osoby które korzystały już z usług ADO i mogą jeszcze kiedyś chcieć z nich skorzystać, zwłaszcza, że na fanpage ADO przesyła również informacje o możliwości skorzystania z usług na warunkach promocyjnych, które są dla potencjalnych klientów atrakcyjniejsze niż te standardowe. Czynności związane z budową marki, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Czas przetwarzania

Ponieważ osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie dane z tego zbioru są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę której dane dotyczą.

Udostępnienie danych:

Adresy e-mail prenumeratorów newslettera mogą być przekazane firmie która obsługuje wysyłkę wiadomości od strony technicznej.

Prawa osób których dane dotyczą

Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Investmedia s.c. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Informujemy Państwa również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dobrowolność podania danych

Korzystanie z newslettera, a więc ujawnianie jakichkolwiek informacji o sobie jest całkowicie dobrowolne.

 

VI.Informacje w zakresie działania monitoringu wizyjnego

Zasięg monitoringu

Monitoringiem wizyjnym objęte jest najbliższe otoczenie recepcji i baru.

Cel przetwarzania

Celem działania monitoringu jest rejestracja zdarzeń w zakresie zagrożenia dla osób, mienia, wykrycia i rejestracji wykroczeń i przestępstw.

Podstawa prawna

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Opis prawnie uzasadnionego interesu:

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes w zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego osób i mienia znajdujących się na terenie należącym do niego. Interesy te są zbieżne z interesem szerszej społeczności jaką są osoby przebywające na terenie należącym do ADO i mają pokrycie w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych (zwanej „Kartą”) oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka („EKPCz”) np. prawo do wolności oraz bezpieczeństwa (Artykuł 6 Karty oraz artykuł 5 EKPCz), lub prawo własności (Artykuł 17 Karty oraz artykuł 1 Protokołu nr do EKPCz).

Udostępnienie danych:

Dane z monitoringu mogą zostać ujawnione innym podmiotom (np. Policji) na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Czas przetwarzania

Dane z monitoringu przechowywane są maksymalnie do 30 dni.

Prawa osób których dane dotyczą

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych.

 

 

VII.Przydatne kontakty

Administrator danych osobowych (ADO):

"INVESTMEDIA" S.C. JACEK KOBIERZYCKI, WITOLD KRAWCZYK, Łódź 90-554, Łąkowa 29 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 7262365427

Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Abonenci mogą się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: odo@solaris.turystyka.pl.

Urząd Ochrony Danych Osobowych:

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do zgłaszania skarg do organu nadzoru w przypadku niesatysfakcjonującego załatwienia sprawy przez Administratora Danych Osobowych.

VIII.Linki zewnętrzne

Więcej informacji o tym, jak działają ciasteczka, do czego służą, znaleźć można na stronie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: www.wszystkoociasteczkach.pl.

 

Zarządzaj ustawieniami plików cookies
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane